Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
 
Kronika budowy


Inicjatywa budowy w Poznaniu pomnika Hipolita Cegielskiego podjęta przez Towarzystwo Jego imienia zaczęła się materializować już w roku 2004. Zarząd Towarzystwa podjął pierwsze oficjalne decyzje dotyczące budowy, lokalizacji Pomnika, sposobu jego finansowania i wyboru wykonawcy - artysty rzeźbiarza dopiero w roku 2005. Tak rozpoczęło się tworzyć kalendarium działań i zdarzeń związanych z procesem realizacji interesującego i ciekawego przedsięwzięcia.

Poniżej prezentujemy kalendarium Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

 - 28.01.2005 – Zarząd podjął uchwałę nr 11/71/2005 w sprawie przygotowań do budowy pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

 - 28.01.2005 – Zarząd podjął uchwałę nr 14/74/2005 w sprawie zlecenia koncepcji projektu i realizację pomnika Hipolita Cegielskiego. Zarząd postanowił skierować powyższą ofertę do prof. Krzysztofa Jakubika – artysty rzeźbiarza – członka THC.

 - 07.02.2005 – Wystąpienie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego do Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego w sprawie wskazania miejsca lokalizacji pomnika Hipolita Cegielskiego w mieście Poznaniu

 - 05.03.2005 – Wystąpienie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego do Przewodniczącego Rady Miasta Poznania Przemysława Alexandrowicza o wyrażenie zgody przez Radę Miasta na wybudowanie pomnika Hipolita Cegielskiego w mieście Poznaniu

 - 02.04.2005 –Walne Zebranie Członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego pojęło Uchwałę nr 8/2005 w sprawie budowy pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, ze składek osób fizycznych i prawnych.

- 25.04.2005 – Przewodniczący Rady Miasta Poznania Przemysław Alexandrowicz przekazuje Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania pismo wyrażające prośbę o wybudowanie pomnika Hipolita Cegielskiego

- 09.05.2005 – Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny informuje Towarzystwo, że Komisja Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania opracowała projekt uchwały w sprawie lokalizacji pomnika Hipolita Cegielskiego w mieście Poznaniu

 - 16.06.2005 – Zastępca Prezydenta Poznania Jerzy Stępień przekazuje THC decyzję lokalizacyjną pomnika Hipolita Cegielskiego na Placu Wiosny Ludów

 - 24.01.2006 – Rada Miasta Poznania podejmuje uchwałę nr LXXXVI/981/IV/2006 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Hipolita Cegielskiego

 - 27.01.2006 – Zarząd podjął Uchwałę nr 11/98/2006 w sprawie powołania Komisji Opiniującej Projekt pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

 Na Przewodniczącego Komisji powołano prof. Józefa Stasińskiego – wybitnego rzeźbiarza polskiego, Laureata Statuetki Złotego Hipolita z 2002 roku. W składzie komisji wielu wybitnych rzeźbiarzy i specjalistów kompetentnych w przedmiocie.

 - 27.01.2006 - Zarząd powołał prezydium Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego
w składzie:

  Przewodniczący komitetu:

Król Marian – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

  Zastępcy Przewodniczącego:

Frydryszek Piotr – Prezes Zarządu Radia Merkury – Przewodniczący Komisji Promocji

Gawłowski Szczepan – Prezes firmy „Kreisel” S.A., Kanclerz Loży BCC w Poznaniu, Przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Biznesem

Łazuga Waldemar – prof. rektor Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Wyższymi Uczelniami i Środowiskami Kultury.

Stasiński Józef – prof., rzeźbiarz, Przewodniczący Komisji Opiniującej Realizację Pomnika

Szołkowski Stanisław – I wiceprezydent THC, Przewodniczący Komisji Finansowej

Szulc Ryszard – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa „ATANER” – Przewodniczący Komisji Technicznej

  Sekretarze Komitetu:

Bielaczyk Jacek – Sekretarz THC

Dudziński Edmund – dyrektor biura THC

  Rzecznik Prasowy:

Jerzy Gołębiewski – redaktor naczelny Magazynu Internetowego „EuroPartner”.

Członkami Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego stają się wszystkie osoby prawne i fizyczne, które dokonają jakiejkolwiek wpłaty finansowej na realizację powyższego projektu na konto Towarzystwa Hipolita Cegielskiego z dopiskiem „pomnik”.

 - 20.05.2006 – Walne Zebranie Członków THC akceptuje dotychczasowe działania Towarzystwa związane z budową pomnika Hipolita Cegielskiego. Jednocześnie WZC – zobowiązało Prezydenta Towarzystwa do wystosowania listu zapraszającego osoby fizyczne i prawne do Komitetu Budowy Pomnika.

Osoby fizyczne, które wpłacą dowolną kwotę pieniężną na pomnik Hipolita – zostają fundatorami realizowanego projektu oraz Członkami Komitetu Budowy Pomnika.

  Pierwsze wpłaty na Pomnik Hipolita:

  19.05.2006 – Zakłady Zielarskie „HERBAPOL” w Poznaniu

19.05.2006 – Członkowie Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

05.07.2006 – Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

14.07.2006 – PHU – „ZETO” S.A. w Poznaniu

 - 21.09.2006 – Komisja Opiniująca projekt Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu – pod Przewodnictwem prof. Józefa Stasińskiego – pozytywnie zaopiniowała projekt przedstawiony przez prof. Krzysztofa Jakubika.

 - 28.12.2006 – Zarząd podjął Uchwałę nr 24/111/2006 zatwierdzającą projekt umowy wykonania dzieła artystycznego – pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu przez Krzysztofa Jakubika.

 - 31.12.2006 – Na koniec roku 2006 na budowę pomnika wpłaciły 34 osoby fizyczne oraz 28 osób prawnych,  firm, instytucji i organizacji.

 - 01.02.2007 – Spotkanie w sprawie budowy pomnika Hipolita Cegielskiego w Urzędzie miasta Poznania –  u Zastępcy prezydenta – Mirosława Kruszyńskiego, z udziałem Prezesa MPK, Dyrektora ZDM, Wydziału Urbanistyki i Architektury, Prezydenta THC.

 - 02.03.2007 – Zarząd podjął Uchwałę nr 6/119/2007 w sprawie powołania Przewodniczącego Honorowego Komitetu Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Zarząd Towarzystwa zaprosił pana Ryszarda Grobelnego – Prezydenta Miasta Poznania, do objęcia funkcji Przewodniczącego Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego

 - 28.03.2007 – Podpisanie umowy między THC a Krzysztofem Jakubikiem – wykonawcą pomnika Hipolita Cegielskiego

 - 24.04.2007 – Prezydent Miasta Poznania przyjął zaproszenie do objęcia funkcji Przewodniczącego, oto fragment Jego listu: „ Z prawdziwą przyjemnością przyjmuje zaproszenie do objęcia funkcji Przewodniczącego Komitetu Honorowego Budowy pomnika Hipolita Cegielskiego. Jestem przekonany, że ważnym zadaniem, ale także naszym patriotycznym obowiązkiem, jest przypomnienie o tych wielkich postaciach, których dorobek kształtował wizerunek naszego miasta.

Wszystkim zaangażowanym w ideę budowy pomnika Hipolita Cegielskiego, życzę satysfakcji. Mam nadzieję, że przebieg przygotowań związanych z budową będzie zgodny z Państwa zamierzeniami.”

- 07.05.2007 – Podpisanie umowy na sponsorowanie budowy pomnika z Wielkopolskim Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. – Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu

- 31.05.2007 – dr Jan Kulczyk – przedsiębiorca, laureat Honorowego Hipolita – Lider Pracy Organicznej – poinformował Zarząd THC o swoim osobistym udziale w sponsorowaniu budowy pomnika Hipolita Cegielskiego.

- 02.06.2007 – Zarząd Towarzystwa upoważnił Prezydenta do zaproszenia do Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego osoby z spośród Członków Komitetu Budowy Pomnika.

 - 30.06.2007 – w I półroczu 2007 wpłaciło na pomnik Hipolita Cegielskiego: 146 osób fizycznych oraz 21 osób prawnych, /firm i instytucji/

 Ogółem od początku zbiórki do 30.06.2007 na konto budowy pomnika wpłaciło: 180 osób fizycznych oraz 49 osób prawnych, (firm i instytucji)

 - 10.07.2007 – Podpisano umowę na sponsorowanie budowy pomnika Hipolita Cegielskiego z PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k/Poznania

 - 12.07.2007List gratulacyjny od Kardynała Stanisława Dziwisza: „Dziękuję za informację o podjęciu przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego inicjatywy budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Życzę Bożego Błogosławieństwa w realizacji tego przedsięwzięcia. Szczęść Boże!”.

 - 04.08.2007List gratulacyjny od kardynała Józefa Glempa:Dziękuję za szlachetną inicjatywę upamiętnienia Wielkiego Polaka z Wielkopolski. Czuje się zaszczycony zaproszeniem do Komitetu Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego. Szczęść Boże!”.

 - 31.08.2007Prezydent Towarzystwa spotkał się z ks. arcybiskupem dr Stanisławem Gądeckim – Metropolitą Poznańskim i poinformował o przebiegu przygotowań do budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Ks. arcybiskup przyjął z zadowoleniem zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika.

 - 26.09.2007 – Zarząd podjął uchwałę nr 13/126/2007 w sprawie powołania Prezydium Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu w składzie:

  Przewodniczący Komitetu Honorowego:

Ryszard Grobelny – Prezydent Miasta Poznania

  Wiceprzewodniczący Komitetu Honorowego:

Cegielska-Doerffer Zofia – Prawnuczka Hipolita Cegielskiego

Król Marian – Prezydent Towarzystwa Hipolita Cegielskiego

Kwilecki Andrzej – prof. UAM, Laureat Złotego Hipolita

Schöneich Witold – Prezes Zarządu HCP Poznań S.A.

  Sekretarz:

Edmund Dudziński – Dyrektor biura THC

- 15.10.2007 - uruchomienie w Internecie strony www.pomnik-hipolita-cegielskiego.pl

- 22.10.2007 – Spotkanie w Urzędzie Miasta Poznania – u zastępcy prezydenta Miasta Poznania – pana Mirosława Kruszyńskiego z udziałem: pana Jacka Szukały – dyr. Zarządu Dróg Miejskich, pana Wojciecha Tulibackiego – prezesa zarządu MPK, pana Tadeusza Jurgi – zastępcy dyr. Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz dr Mariana Króla – prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i Edmunda Dudzińskiego – dyr. biura Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Na spotkaniu omówiono warunki techniczne postawienia pomnika Hipolita Cegielskiego przed budynkiem „Wechty” na Placu Wiosny Ludów.

- 7.11.2007
- Obradowała w Poznaniu Komisja Opiniująca Projekt Pomnika Hipolita Cegielskiego jaki staraniem Towarzystwa Jego imienia ma stanąć w Poznaniu. Komisji przewodniczył  dr Marian Król - Prezydent Towarzystwa, a w prezydium Komisji zasiedli obok Niego - prof. Józef Stasiński, wybitny polski rzeźbiarz i medalier, Zofia Cegielska - Doerffer - prawnuczka Hipolita Cegielskiego oraz autor projektu - prof. Krzysztof Jakubik, który zaprezentował makietę Pomnika.

Uczestniczący w Komisji architekci, artyście, pisarze i naukowcy, a także regionaliści - znawcy dziedzictwa Hipolita Cegielskiego pozytywnie ocenili projekt prof. Jakubika, do ktorego wnieśli tylko kilka drobnych korekt natury wizualnej. Obrady Komisji Opiniującej o dalszy krok posunęły proces tworzenia ostatecznej wersji Pomnika, na który niecierpliwie czeka już Poznań.

Nadal trwa społeczna akcja zbiórki funduszy na realizację tego wielkiego przedsięwzięcia mającego na celu przywrócenie przede wszystkim młodej generacji Polaków postaci Hipolita Cegielskiego i jego wizji łączenia pracy organicznej z rozwojem humanistycznym społeczeństwa, wizji jakże dzisiaj dobrze wpisującej się w nowy porządek Europy i świata.

- 12.11.2007 - Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego podpisało umowę sponsoringową z Poznańskimi Zakładami Zielarskimi "HERBAPOL" S.A. na współfinansowanie budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.

- 14.11.2007 - Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego podpisało umowę sponsoringową z firmą PROMAG S.A. z Poznania na współfinansowanie budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.

- 23.11.2007 – W tym dniu gościł w Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu pan Juliusz Kwieciński z   Pleszewa / ludwisarz, który wykona odlew spiżowy pomnika Hipolita Cegielskiego/ wraz z małżonką Barbarą.

-18.12.2007 - Odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego pod przewodnictwem Prezydenta Towarzystwa - dr Mariana Króla. Zarząd przyjął informację o postępie prac  przy projekcie budowy w Poznaniu pomnika Hipolita Cegielskiego. Stwierdzono niezwykle duże zaangażowanie społeczeństwa w zbiórce funduszy na realizację  pomnika.  Zarząd został poinformowany, że na dzień 18.12.2007 darowizny na fundusz budowy pomnika przekazało już ponad 90 firm, instytucji i organizacji, a także ponad 400 osób fizycznych.

- 31.12.2007 - W roku 2007 na fundusz budowy pomnika Hipolita Cegielskiego darowizny wpłaciło 69 nowych firm i organizacji, w tym tylko w IV kwartale 2007 roku -  26 firm. Ponadto w roku 2007 darowizny przekazały 404 osoby fizyczne, w tym 166 osób tylko w IV kwartale 2007 roku. Od początku zbiórki darowizny przekazało 438 osób fizycznych. Zarząd Towarzystwa wysoko ocenia aktywność społeczności zwłaszcza z Wielkopolski we wspomaganiu naszej inicjatywy budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznania. Z okazji Nowego Roku 2008  Zarząd Towarzystwa bardzo dziękuje wszystkim ofiarodawcom.  

- 07.01.2008 - W dniu 7 stycznia nowego, 2008 roku, prawie dokładnie w 195 rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego ( 6 stycznia 1813 ) w siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego odbyła się konferencja prasowa Prezydenta Towarzystwa - dr Mariana Króla poświęcona problematyce budowy w Poznaniu pomnika Hipolita Cegielskiego. W konferencji udział wzięli - prawnuczka Hipolita Cegielskiego, Zofia Cegielska-Doerffer, wiceprzewodniczący Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego - prof. Andrzej Kwilecki; artysta rzeźbiarz, autor projektu i wykonawca rzeźby pomnika - prof. Krzysztof Jakubik, oraz dyrektor biura prezydialnego Towarzystwa - Edmund Dudziński. Prezydent dr Marian Król przedstawił przybyłym dziennikarzom prasy, radia i telewizji zakres działań przy budowie pomnika Hipolita Cegielskiego, zaprezentował makietę pomnika (  w skali 1:10 ) oraz odpowiadał na liczne pytania dziennikarzy dotyczące  lokalizacji przyszłego pomnika, daty jego odsłonięcia, a także poinformował o skali zebranych już funduszy na budowę. Prof. Jakubik z kolei informował o aspektach artystycznych pomnika, jego rozmiarach i usytuowaniu w centralnym miejscu Poznania, ale związanym historycznie z postacią Hipolita Cegielskiego. Po konferencji Prezydent Towarzystwa - dr Marian Król udzielił dodatkowo ekskluzywnego wywiadu dla regionalnej telewizji.

- 08.01.2008 - W dzienniku Gazeta Wyborcza ukazał się artykuł pod nazwą "Do miłego zobaczenia pod pomnikiem Hipolita - pióra Piotra Bojarskiego a w dzienniku Głos Wielkopolski artykuł pod tytułem "Spotkanie pod Hipolitem" autorstwa Marka Zaradniaka. Radio Merkury wyemitowało wypowiedź prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla na temat budowy w Poznaniu  pomnika Hipolita Cegielskiego, natomiast   redaktor Maciej Gładysz przeprowadził z prezydentem Towarzystwa - d r Marianem Królem rozmowę dla słuchaczy Radia Emaus. Dr Marian Król udzielił również wypowiedzi dla poznańskiej telewizji WTK.

- 09.01.2008 - prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król udzielił wywiadu na temat budowy pomnika Hipolita dla poznańskiego, studenckiego radia "Afera".

- 05.02.2008 - Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego podpisało umowę sponsoringową z firmą ALUNA - Artur Nowak z Poznania na współfinansowanie budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.

- 07.02.2008 - Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego podpisało umowę sponsoringową z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. w Poznaniu, na współfinansowanie budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.

- 14.02.2008 - Zapoczątkowana przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego zbiórka funduszy na pomnik Hipolita Cegielskiego od początku jej trwania wzbudziła żywe zainteresowanie w społeczeństwie. Firmy, instytucje i organizacje, a równolegle darczyńcy indywidualni pospieszyli z wpłatami, a na koncie Funduszu Budowy Pomnika niemal każdego dnia przybywały nowe wpłaty. Czasami były to kwoty znaczące, czasami bardzo drobne, ale niezwykle cenne, bo świadczące o tym, jak wielkim szacunkiem cieszy się legenda Hipolita Cegielskiego i jego dzieło - upowszechnianie idei pracy organicznej dla wspólnego dobra. W dniu 14 lutego 2008 roku Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego stwierdziło, że Fundusz Budowy Pomnika zasiliło już 100 darczyńców korporacyjnych i 500 darczyńców indywidualnych.

Wzruszającym faktem jest, że w Dniu Walentynek wpłynęły darowizny od studentów poznańskich wyższych uczelni. Jako darczyńca "nr 499" zapisał się Bartosz Kaczmarek - student Politechniki Poznańskiej, jako  "nr 500" zapisała się Karolina Kowańska - studentka Akademii Rolniczej w Poznaniu, a jako "nr 501" zapisał się Miłosz Jankowiak - student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu .

Trójce poznańskich studentów, którzy "zamknęli" listę pięciuset darczyńców, Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego składa serdeczne podziękowania  za ich skromne studenckie darowizny, ale przede wszystkim za to, że dołączyli do darczyńców w przełomowym momencie odnotowania wpłaty nr 500, wspierając tym gestem  ideę pracy organicznej, wielkie dziedzictwo Hipolita Cegielskiego, jak się okazuje bliskie także młodemu, współczesnemu  pokoleniu Polaków.

- 20.02.2008 - Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego podpisało umowę sponsoringową z firmą ASSMANN Polska - Grupa Projektowa sp. z o.o. z Poznania, na wykonanie prac przedprojektowych związanych z uzyskaniem  pozwolenia na budowę, oraz projektowych dotyczących fundamentu, posadzki chodnikowej i małej architektury, a także wykonanie projektu oświetlenie Pomnika Hipolita Cegielskiego.

- 22.02.2008 - Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Marian Król złożył wizytę Nuncjuszowi Papieskiemu w Polsce, arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi, aby podziękować Jego Ekscelencji za włączenie się w grono darczyńców wspomagających fundusz budowy w Poznaniu Pomnika Hipolita Cegielskiego, oraz aby poinformować Nuncjusza Papieskiego o postępie prac przy budowie Pomnika. Dr Marian Król w czasie wizyty przekazał arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi dwa pamiątkowe medale - brązowy i srebrny - "Bene Meritus" przyznawane szczególnym darczyńcom na rzecz Pomnika.

-10.03.2008 - Stowarzyszenie "Poznański Czerwiec '56" przekazało pieniężną darowiznę na fundusz budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego. Pieniądze zostały zebrane wśród członków Stowarzyszenia, a na konto funduszu budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego przekazał je Mirosław Jakubowski. Komitet budowy Pomnika serdecznie dziękuje poznańskim kombatantom.

-10.04.2008 - jako  600-na  darczyni na liście sponsorów indywidualnych wpłacających na budowę Pomnika Hipolita Cegielskiego wpisała się studentka wydziału prawa i administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pani Martyna Łazuga. Serdecznie dziękujemy młodej studentce.

-17.05.2008 - Podczas Walnego Zebrania Członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, jakie odbyło się w Poznaniu, w dniu 17 maja 2008 roku, wśród wielu innych spraw poruszono także sprawę budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego. Prezydent Towarzystwa - dr Marian Król z satysfakcją stwierdził, że wszystkie prace związane z projektem budowy Pomnika realizowane są bez zakłóceń. Stwierdził ponadto, że darowiznami na Fundusz budowy ideę pomnikową poparło już ponad 650 darczyńców indywidualnych oraz ponad 100 darczyńców korporacyjnych. Walne Zebranie z zadowoleniem przyjęło to do wiadomości.

-9.06.2008 - Całe środowisko Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, a także sympatycy naszego Towarzystwa i członkowie Honorowego Komitetu Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu z wielką satysfakcją przyjęli wiadomość, że Honorowy Patronat nad Budową Pomnika oraz ceremonią odsłonięcia Pomnika, która dokona się w roku 2009, przyjął wiceprezes Rady Ministrów RP, minister gospodarki - pan Waldemar Pawlak.

-30.06.2008 - Jak informuje Fundusz Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w pierwszym półroczu 2008 wpłat na Fundusz dokonało już 314 osób fizycznych oraz kilkanaście firm i organizacji. Na dzień 30 czerwca br razem wpłat dokonały od początku zbiórki 752 osoby oraz 142 firmy, organizacje i instytucje. Świadczy to o społecznym, spontanicznym poparciu inicjatywy wzniesienia Hipolitowi Cegielskiemu pomnika w Jego mieście, Poznaniu.

-26.08.2008 - Pan Andrzej Cichowski - prezes zarządu firmy Terravita sp. z o.o., producenta czekolady, został  darczyńcą "nr. 800" na rzecz budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego. Dziękujemy i gratulujemy! Pan Andrzej Cichowski jest cenionym biznesmenem wspierającym różne akcje charytatywne i społeczne. Wiele dobrego uczynił też dla wielkopolskiego sportu sponsorując wydarzenia sportowe.W środowisku gospodarczym cieszy się zasłużonym uznaniem, jako znakomity organizator, menadżer i wzorowy pracodawca.

-25.09.2008 - W pracowni rzeźbiarskiej profesora Krzysztofa Jakubika w Poznaniu odbyła się kolaudacja pomnika Hipolita Cegielskiego, który jest już całkowicie przygotowany do przekazania go do pracowni ludwisarskiej w celu odlania w brązie. Na kolaudację przybyli: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Marian Król, prawnuczka Hipolita Cegielskiego - Zofia Cegielska-Doerfer, członek Honorowego Komitetu Budowy Pomnika, wybitny polski rzeźbiarz - prof. Józef Stasiński, były wicewojewoda wielkopolski - Jerzy Błoszyk oraz przedstawiciele zainteresowanych urzędów miejskich, przedstawiciele prasy i wydawnictw. Autor projektu artystycznego  i wykonawca pomnika, profesor Krzysztof Jakubik otrzymał serdeczne gratulacje. Wykonany przez niego pomnik okazał się znakomitym dziełem, które nie tylko przypominać będzie  legendę Hipolita Cegielskiego, ale także wzbogaci kulturę artystyczną Poznania.

-21.10.2008 - Lista darczyńców wspomagających finansowo budowę pomnika Hipolita Cegielskiego stale się wydłuża. W dniu 21 października 2008 roku na liście tej są już 903 nazwiska. Wszystkim darczyńcom Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego serdecznie dziękuje. Szczególnie serdecznie dziękujemy tym osobistościom, które zamykają kolejne setki nazwisk na naszej liście. 21 października 2008 roku jako darczyńca nr 900 zaistniał na liście darczyńców  wybitny polski naukowiec, profesor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - prof. dr hab. Henryk Mruk. Panie Profesorze, bardzo dziękujemy!

-22.12.2008 - Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego z wielką satysfakcją informuje, że lista darczyńców indywidualnych, popierających swoimi datkami inicjatywę budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, osiągnęła już liczbę tysiąc. Darczyńcą nr 1000 okazała się w dniu 21 grudnia 2008 roku pani dr Barbara Jaworska, lekarka- internistka z Warszawy. Serdecznie dziękujemy Pan Doktor i już teraz zapraszamy na uroczystość odsłonięcia Pomnika, które odbędzie się w Poznaniu w czerwcu 2009 roku.

-16.01.2009 - Inicjatorzy budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu i całe środowisko Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego zawsze serdecznie dziękują każdemu darczyńcy za jego darowiznę na Fundusz Budowy Pomnika. Wśród - dzisiaj - 1017 darczyńców są jednak osobistości, którym pragniemy za ich darowiznę podziękować w sposób szczególny, ponieważ są to osobistości spoza Wielkopolski, spoza Poznania, a przecież mimo to emocjonalnie związane z ruchem pracy organicznej, której rzecznikiem był Hipolit Cegielski. Taką Szczególną Osobistością okazał się pan Rafał Dutkiewicz, prezydent miasta Wrocławia, który dokonał na Fundusz Budowy Pomnika wpłaty nr 1010! Panie Prezydencie, bardzo dziękujemy i witamy Pana w gronie polskich organiczników, przyjaciół legendy Hipolita Cegielskiego.

-7.08.2009 -We wrześniu, w spiżowej postaci pomnika, do Poznania wróci Hipolit Cegielski, legenda i marka Wielkopolski, jej stolicy i całego kraju. Symbol pracy organicznej, patriotyzmu gospodarczego, umiejętności przystosowania się do czasu epoki, symbol wartości szerokich horyzontów intelektualnych. Aby Jego powrót do Poznania był możliwy, w piątek, w dniu 7 sierpnia 2009 roku, w samo południe, na Placu Wiosny Ludów odbyła się uroczystość wmurowania „kamienia węgielnego” w fundamenty cokołu, na którym wzniesiony będzie pomnik Pana Hipolita.
 

- 19.09. 2009 - W sobotę, 19 września 2009 roku, o godzinie13.00 po salwie armatniej prawnuczka Hipolita Cegielskiego, Zofia Cegielska-Doerfer odsłoniła wystawiony na Placu Wiosny Ludów w Poznaniu, pomnik Hipolita Cegielskiego. Tym podniosłym aktem Hipolit Cegielski, legenda pracy organicznej, ikona polskiego patriotyzmu gospodarczego, po 141 latach, wrócił do swego miasta, Poznania. Uroczystość odsłonięcia tego pięknego pomnika była zwieńczeniem realizowanego przez ponad dwa lata projektu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, zainicjowanego przez Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla, projektu budowy pomnika Hipolitowi Cegielskiemu, który gremialnie poparło społeczeństwo uczestnicząc w zbiórce funduszy na realizacje dzieła. Ponad 1100 osób indywidualnych i ponad 170 darczyńców korporacyjnych złożyło się na ten fundusz.

 

  

 


 

 


Hipolit Cegielski - jego życie i twórczość


 
 
Copyright 2007 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego