Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
 
Napisali do nas

Marian Jakubowicz
Dr Stefan Jakubowicz z żoną Dorotą
Mirosław Grzędowski
Dr Olga Kuźmińska
Zbigniew Kołtuniak

                                                                                                    Poznań, 20 października 2009 roku.

Szanowny Pan dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Szanowny Panie Prezydencie,

Dzięki zaproszeniu nas w dniu 19 września 2009 roku, mogliśmy uczestniczyć w podniosłej uroczystości odsłonięcia pomnika wielkiego poznaniaka Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Hipolit Cegielski to wzór patriotyzmu gospodarczego i zwolennik pracy organicznej, to bardzo dobry przykład dla wielu pokoleń. Dobrze, że za naszych czasów mamy piękny pomnik człowieka, który na to zasłużył.

Pana inicjatywa, Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i wielu darczyńców została w pełni zrealizowana. Dzięki temu mamy w Poznaniu piękny i to w doskonałym miejscu położony pomnik Hipolita Cegielskiego.

Dziękujemy za to Panu i życzymy dalszych sukcesów w propagowaniu tego wybitnego Polaka.

Z wyrazami szacunku

/-/ Marian Jakubowicz
/-/ Dr Stefan Jakubowicz z żoną Dorotą
/-/ Mirosław Grzędowski
/-/ Dr Olga Kuźmińska
/-/ Zbigniew Kołtuniak


Wielkopolski Związek I Pracodawców

                                                                                                                       Poznań, 21.09.2009 r.

Szanowny Pan

dr Marian Król

Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

W imieniu Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców, składam na Pańskie ręce serdeczne gratulacje z okazji odsłonięcia pomnika jednego z twórców pracy organicznej, społecznika, filozofa i przedsiębiorcy Hipolita Cegielskiego. Długoletnie starania Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, w sprawie budowy pomnika, zostały wreszcie uwieńczone sukcesem. Upowszechniana przez Towarzystwo idea pracy organicznej, także w tym przypadku okazała się skuteczna.

Hipolit Cegielski - symbol XIX w. i Poznania, który odcisnął swoje piętno na wizerunku miasta i poznaniaków, choć ciągle niedoceniony twórca "fabryki machin rolniczych", dzięki pomnikowi, odtąd codziennie będzie przypomniał wszem i wobec o swoich zasługach. Pomnik przywróci nam pamięć o twórcy polskiego (i poznańskiego) przemysłu oraz nowoczesnego polskiego rolnictwa.

Na tę chwilę czekało wielu poznaniaków, także Wielkopolski Związek Pracodawców jako członek Komitetu Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.

Serdecznie gratuluje Państwu determinacji i skuteczności w realizacji projektu budowy pomnika Hipolita Cegielskiego.

Wyrazami szacunku

/-/ Jacek Silski

Prezes Zarządu

 


Zespół Szkół nr 1, im. Powstańców Wielkopolskich

                                                                                                                  Wronki, 23 września 2009 r.

Szanowny Pan

Dr Marian Król

Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

W imieniu Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopol­skich we Wronkach, uczelni, Która ma zaszczyt współpracować od lat z Towarzystwem, składam na Pana ręce szczere gratulacje oraz wyrazy podziwu. Piękny cel, jakim było uczczenie pomni­kiem patrona Towarzystwa, został osiągnięty dzięki zaangażo­waniu Pana i innych oddanych sprawie osób.

Odsłonięcie pomnika Hipolita Cegielskiego odbieram jako fakt wręcz symboliczny. Z jednej strony jest to bowiem hołd zło­żony wielkopolskiemu patriotyzmowi i idei pracy organicznej, z drugiej - dowód, że te wspaniałe tradycje mają w Panu i innych członkach Towarzystwa godnych i odpowiedzialnych kontynu­atorów.

Życzę kolejnych wielkich celów i niesłabnącego entuzja­zmu w dążeniu do ich osiągnięcia.

To dla mnie i całej społeczności szkolnej zaszczyt, że może­my Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego zaliczyć do grona in­stytucji z nami współpracujących i zaprzyjaźnionych.

W imieniu społeczności szkolnej

Zespołu Szkól nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach

/-/ Dyrektor Grażyna Gromadzińska-Kopras

 


Bożena Szydłowska Posłanka na Sejm RP

                                                                                                                       Poznań, 21 września 2009 roku.

Szanowny Pan Dr Marian Król

Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczystość odsłonięcia pomnika Hipolita Cegielskiego. Niestety ze względu na inne obowiązki poselskie nie mogłam osobiście uczestniczyć w tej uroczystości. Proszę jednak przyjąć moje najszczersze gratulacje z powodu realizacji tak wielkiego przedsięwzięcia. Poznań zasłużył na pomnik jednego z najznamienitszych mieszkańców - wzniesiony nie tylko dzięki staraniom członków Stowarzyszenia im. Hipolita Cegielskiego, ale również ponad 1100 indywidualnych darczyńców.

Bożena Szydłowska, Posłanka na Sejm RP

Z poważaniem

/-/ B.Szydłowska

 


CONSULATE OF THE NETHERLANDS

                                                                                                       Poznań , dnia 21 września 2009 r.

Sz.P.

dr Marian Król Prezydent

Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Drogi Marianie,

Serdeczne gratuluję Tobie znakomitej inicjatywy upamiętniającej pomnikiem w Poznaniu postać Hipolita Cegielskiego. Uroczystość - na wskroś poznańska i wielkopolska - w każdym szczególe, zwłaszcza przemówienie, była imponująca. Dziękuję również za zaproszenie i wymienienie podczas celebracji profesora Władysława Górskiego.

Jeszcze raz gratuluję Tobie jako Wielkopolaninowi i Poznaniakowi.

Łącząc wyrazy szacunku, pozostaję z poważaniem,

/-/ dr Andrzej Gawroński

Konsul Honorowy Królestwa Niderlandów w Poznaniu

 


Edmund Oses

                                                                                                                    Poznań, dnia 21.09.2009 r.

Pan

Dr Marian Król

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Poznań

Szanowny Panie Prezydencie,

Proszę uprzejmie o przyjęcie szczerych i serdecznych gratulacji z okazji odsłonięcia pięknego pomnika H. Cegielskiego. Jest to wyłącznie Pana zasługa, bowiem przez dziesiątki lat nikt nie pomyślał, aby na trwałe upamiętnić tę wybitną postać.

W przyszłym roku mam zamiar wydać książkę, w której raz jeszcze wspomnę Pana zasługi oraz umieszczę zdjęcie pomnika.

Pozdrawiam z kaźmierską prostotą życząc wielu osiągnięć.

Z poważaniem

/-/ Edmund Oses

 


Zarząd i Pracownicy firmy Atrem S.A.

                                                                                                                            Poznań, 19 września 2009 r.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Szanowni Państwo,

wsparcie inicjatywy budowy pomnika Hipolita Cegielskiego było dla nas dużym zaszczytem. Jako firmie z Wielkopolski szczególnie jest nam bliski duch pracy u podstaw, której niezrównanym propagatorem był Hipolit Cegielski.

Mimo, iż działamy w innych czasach, wierzymy, że wspólnoty i społeczności tonalne, a także środowiskowe inicjatywy społeczne i edukacyjne spełniają ważną rolę w życiu i rozwoju Narodu.

Bez idei społecznikowskich i liderów takich postaw, Wielkopolska nie byłaby tym, czym jest, a my nie moglibyśmy być z niej tak dumni Wierzymy, że dzięki pracy Towarzystwa przyszłe pokolenia też będą miały powody do dumy.

Życząc kolejnych, równie udanych inicjatyw, dziękujemy, że możemy wziąć w nich udział i spotkać tak, wielu podobnie myślących łudzi. Do zobaczenia.

/-/ Zarząd i Pracownicy firmy Atrem S.A. S.A

 


Szkoła Podstawowa nr 1

im. Stanisława Staszica w Szamotułach

                                                                                                                     Poznań, 19 września 2009 roku

Szanowny Pan Marian Król Prezes

Towarzystwa imienia Hipolita Cegielskiego

W dniu niezwykłego święta - odsłonięcia pomnika Hipolita Cegielskiego, wspaniałego Polaka i Wielkopolanina, człowieka czynu, patrioty, społecznika, nauczyciela i przemysłowca oddanego idei pracy organicznej - najserdeczniejsze gratulacje dla Pana Prezydenta i Towarzystwa imienia Hipolita Cegielskiego z powodu uwieńczenia starań o należyte uhonorowanie naszego wielkiego Rodaka składają Grono Pedagogiczne, Uczniowie i Rodzice Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach noszącej zaszczytne miano laureata Statuetki Hipolita, nagrodzonej Certyfikatem „Najlepsze w Polsce".

Dyrektor

/-/ Wojciech Kaczmarek

 


Starosta Pilski

                                                                                                                     Piła, 19 września 2009 r.

Pan

Marian Król

Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

w Poznaniu

Z radością otrzymałem wiadomość o doprowadzeniu do finału wspaniałej inicjatywy, jaką jest ufundowanie i dzisiejsze uroczyste odsłonięcie pomnika wielkiego poznaniaka Hipolita Cegielskiego. Stwierdzam to z tym większą satysfakcją, iż miałem przyjemność i zaszczyt być członkiem Komitetu Honorowego budowy pomnika.

Hipolit Cegielski, kładąc szczególny akcent na ideę pracy organicznej, reprezentuje i promuje ideały bliskie sercu każdego Wielkopolanina, każdego człowieka pracy i patrioty. Bo to właśnie praca na rzecz budowania wykształconego i zasobnego społeczeństwa obywatelskiego jest nowoczesną formą patriotyzmu.

Praca organiczna, utożsamiana z Hipolitem Cegielskim, to jeden z podstawowych postulatów pozytywizmu. Wezwanie do podjęcia przez wszystkie warstwy społeczeństwa solidarnego wysiłku na rzecz rozwoju gospodarczego to ponadczasowe dezyderaty, które w dzisiejszej dobie mają szczególne uzasadnienie.

Dlatego raz jeszcze wyrażam wielką radość i dumę z faktu, że założyciel poznańskich Zakładów, został należycie uhonorowany, a jego pomnik od dzisiaj zdobić będzie Plac Wiosny Ludów w Poznaniu – stolicy Wielkopolski.

Z wyrazami szacunku

/-/ Tomasz Bugajski

 


Deierling i spółka

                                                                                                            Poznań, 19.09.2009

Towarzystwo

im. Hipolita Cegielskiego

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość o doprowadzeniu do skutku marzeń Poznaniaków o uhonorowaniu zasłużonego obywatela Ziemi Wielkopolskiej. Pomnik Hipolita Cegielskiego wpisuje się idealnie w krajobraz miasta, które powinno doceniać ludzi jego pokroju. Gratulujemy !

Z wyrazami szacunku

/-/ Ewa Mielcarek

Prezes Zarządu

 


Fundacja Ochrony Zabytków Wielkopolski

                                                                                                                             Poznań, 15.09.2009

Pan

dr Marian Król

Prezydent

Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie

z prawdziwą przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie na uroczyste odsłonięcie pomnika Hipolita Cegielskiego.

Ten zasłużony dla Poznania i Wielkopolski działacz gospodarczy jest nie tylko historycznym symbolem pracy organicznej XIX wieku, ale i dziś wzorem do naśladowania. Jesteśmy przekonani, że to właśnie Pana zaangażowanie, energia i determinacja w połączeniu ze wsparciem finansowym osób prywatnych i instytucji doprowadziły po wielu latach oczekiwań do zrealizowania pomnika.

Prosimy przyjąć nasze gratulacje i życzenia kolejnych spektakularnych sukcesów.

W imieniu Fundacji

/-/ dr Ryszard Mazurowski

członek zarządu

 


Kardynał Zenon Grocholewski

                                                                                                                  Watykan, dn. 15 września 2009 r.

Szanowny Pan

Dr Marian Król

Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Pan Prezydent,

serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość odsłonięcia pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Bardzo się cieszę, że inicjatywa Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego została ochoczo podjęta i szybko zrealizowana przy poparciu społeczeństwa Wielkopolskiego. Łącząc się duchowo z Członkami Towarzystwa oraz z wszystkimi Uczestnikami uroczystości, życzę, aby upamiętnienie osoby Hipolita Cegielskiego, przyczyniło się do promocji wartości pracy dla dobra społeczeństwa oraz umocnienia patriotyzmu gospodarczego.

Oto się modlę i wszystkim serca błogosławię

/-/ Zenon kardynał Grocholewski

 


Arcybiskup Marian Przykucki

                                                                                              Szczecin, dnia 14 września 2009 roku.

Szanowny Pan

Dr Marian Król

Szanowny Panie Przewodniczący,

uprzejmie dziękuję za zaproszenie na odsłonięcie pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Ogromnie się cieszę, że taki pomnik powstał w tak wspaniałym miejscu. Sprawia mi to wielką radość, tym bardziej, że zostałem zaliczony dzięki otrzymanej statuetce do Stowarzyszenia im. Hipolita Cegielskiego, co bardzo sobie cenię i Szanownemu Towarzystwu raz jeszcze wyrażam za to szczerą wdzięczność.

Jakże chętnie wziąłbym udział w planowanej uroczystości. Niestety stan zdrowia, a szczególnie trudności z poruszaniem się uniemożliwiają mi przybycie w tym dniu do Poznania. Wiek (prawie 86 lat) ogranicza mi wyjazdy i uczestniczenie w tak wspaniałej uroczystości.

Proszę przyjąć wyrazy głębokiego szacunku, którym ogarniam cale Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

/-/ Arcybiskup Marian Przykucki

 


Stefan Mroczkowski

                                                                                                   Dnia 14 września 2009 roku.

Prezydent

Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

dr Marian Król

Poznań

Panie Prezydencie !

Wielkie gratulacje za kształt i lokalizację pomnika WYBITNEGO POZNAŃCZYKA

Vivat Poznańczanie!

/-/ Stefan Mroczkowski

scenarzysta i rezy

 


Mariusz Walter

Grupa ITI

                                                                                                   Warszawa, dnia 9 września 2009 roku

Szanowny Pan

Dr Marian Król

Prezydent Towarzystwa Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Poznań

Szanowny Panie,

Cieszę się, że Pańska inicjatywa stała się rzeczywistością. Gratuluję.

Przykro mi, że w tym dniu nie będzie mnie w Poznaniu, bowiem wyjeżdżam na wcześniej zaplanowany urlop. Życzę dobrych chwil tego dnia, który jest uwieńczeniem Pana starań.

Z wyrazami szacunku

/-/ Mariusz Walter

wiceprezydent Grupy ITI

 


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

                                                                                                                      Gniezno, dnia 12 sierpnia 2009 r.

Dr Marian Król Prezydent

Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Szanowny Panie Prezydencie,

Uprzejmie dziękuję za zaproszenie na uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod Pomnik Hipolita Cegielskiego. W pełni popieram ideę upamiętnienia Wielkiego Poznaniaka i Działacza na rzecz rozwoju gospodarczego kraju. Jednocześnie pragnę przeprosić swą nieobecność na tak ważnej uroczystości, co zostało spowodowane wcześniejszymi planami urlopowymi.

Z poważaniem

/-/ Prof. dr hab. Józef Garbarczyk

rektor

 


Maciej Owczarek

ENEA S.A.

                                                                                                       6 sierpnia 2009 roku.

Pan

Dr Marian Król

Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,

Uprzejmie dziękuję za zaproszenie na uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budujący się Pomnik Hipolita Cegielskiego w dniu 7 maja 2009 roku. Jestem przekonany, iż będzie to wspaniała uroczystość wieńcząca wieloletni trud, jaki włożył Pan w jego powstanie.

Dlatego też z przykrością informuję Pana, iż nie będę mógł osobiście wziąć udziału w tym doniosłym wydarzeniu. W imieniu naszej firmy na uroczystości pojawi się Pan Wiceprezes Zarządu Czesław Koltermann.

Życzę Panu i reprezentowanemu przez Pana Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego przychylnej opinii i należnego zainteresowania mediów, w tym szczególnym dla wszystkich Poznaniaków dniu.

Z poważaniem

/-/ Maciej Owczarek

Prezes Zarządu

 


Magdalena Boruc

                                                                                                                         Poznań, 5 sierpnia 2009 roku.

Szanowny Pan

Dr Marian Król

Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Dziękuję za zaproszenie na uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budujący się pomnik Hipolita Cegielskiego, niestety jestem na urlopie do 17 sierpnia i nie będę mogła uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu. Łączę się jednak z Państwem w radości, iż wysiłek i wszelki wkład w powstanie pomnika wkrótce będzie miał swój finał.

Z niecierpliwością oczekuję zakończenia rozpoczętych robót i jeśli tylko będzie to możliwe, na miejscu służę pomocą.

Z poważaniem,

/-/ arch. Magdalena Boruc

 


Jadwiga Rotnicka

Senator Rzeczypospolitej Polskiej

                                                                                                                       5 sierpnia 2009 roku

Szanowny Pan,

Dr Marian Król

Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie na uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budujący się pomnik wybitnego Poznaniaka -Hipolita Cegielskiego. Niestety z powodów wcześniej zaplanowanego wyjazdu nie mogę uczestniczyć osobiście w tej uroczystości.

Hipolit Cegielski jest jedną z ikon Naszego Miasta. Cieszę się, że po pięciu latach starań i wsparciu ponad 1000 darczyńców rozpocznie się budowa Jego Pomnika. Gratulując jednocześnie Panu i wszystkim członkom Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wielkiej wytrwałości w dążeniu do upamiętnienia tej wielkiej postaci kształtującej wizerunek Poznania.

Z poważaniem

/-/ Jadwiga Rotnicka

Senator RP

 


Automobilklub Wielkopolski

                                                                                              Poznań, dnia 3 sierpnia 2009 r.

Szanowny Pan

Dr Marian Król

Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego

Z ogromnym zadowoleniem pragnę podziękować za zaproszenie na uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Pomnika Hipolita Cegielskiego.

Niestety z przykrością informuję, że zaplanowane wcześniej obowiązki służbowe uniemożliwiają mi przybycie i udział w tym, jakże ważnym wydarzeniu.

Korzystając z okazji pragnę złożyć na Pana ręce gratulacje i serdeczne życzenia z okazji pomyślnego zakończenia wieloletnich starań i przygotowań do realizacji celu - postawienia Pomnika uznanego Poznaniaka, Hipolita Cegielskiego.

Z wyrazami szacunku

/-/ Robert Werle

Prezes

 


Dr Szczepan Gawłowski

KREISEL

                                                                                                                Poznań, 03-08-2009 r.

Szanowny Pan

Dr Marian Król

Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

niniejszym serdecznie dziękuję za przesłane zaproszenie na uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod Pomnik Hipolita Cegielskiego, które odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2009 roku o godz. 13.00 na Placu Wiosny Ludów.

Jednocześnie pragnę poinformować, iż ze względu na zaplanowaną w tym terminie konferencję służbową, nie będę mógł skorzystać z zaproszenia.

Jeszcze raz dziękuję za pamięć.

Z wyrazami szacunku

/-/ dr Szczepan Gawłowski

Prezes Zarządu

KREISEL Technika Budowlana

 


Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

                                                                                  Poznań, dnia 20 stycznia 2009 roku

 Pan Dr Marian Król

Prezydent Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiegow Poznaniu

 Szanowny Panie Prezydencie,

 z prawdziwą dumą i satysfakcją przyjąłem wiadomość o powołaniu mnie w skład Kapituły przyznającej Statuetki „Złotego Hipolita" oraz nadającej Godność „Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej" w roku 2009. Jestem również ogromnie rad, iż mogę uczestniczyć w pracach Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Serdecznie dziękuję za okazane mi zaufanie. W oczekiwaniu na dalsze szczegóły, pozostaję z szacunkiem.

 /-/ prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP 


Arcybiskup Marian Przykucki

                                                                                       Szczecin, dnia 30 czerwca 2008 r.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
prezydent dr Marian Król

Szanowny Panie Prezesie,

Nawiązuję do listu z dnia 4 czerwca br. 1. dz. 132/20008

Bardzo się cieszę, że powstanie pomnik zasłużonego Wielkopolanina Hipolita Cegielskiego. Chętnie zgadzam się na uczestniczenie w Komitecie Budowy Pomnika. Równocześnie z tym listem, w miarę swoich możliwości, przekazuję na konto niewielką sumę jako skromny przyczynek do budowy pomnika. Jako emeryt dysponuję tylko niewielkimi finansami. Łączę wyrazy szacunku oraz dziękuję za życzliwość i zainteresowanie moją osobą

/-/ ks. Arcybiskup Marian Przykucki


Wielkopolski Związek Pracodawców

                                                                                         Poznań, 28.06.2008 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie

Mam przyjemność poinformować, iż Zarząd Wielkopolskiego Związku Pracodawców na posiedzeniu w dniu 20 marca 2008 r. podjął Uchwałę nr 10/2008 w sprawie wsparcia przez Wielkopolski Związek Pracodawców, jako Fundator Korporacyjny, inicjatywy wybudowania w Poznaniu pomnika Hipolita Cegielskiego. Pierwszym elementem wsparcia będzie wpłata darowizny na budowę pomnika.

Licząc na owocną współpracę
pozostaję z wyrazami szacunku

/-/ Jerzy Silski
prezes zarządu


Krajowa Izba Gospodarcza

                                                                           Warszawa, 23 czerwca 2008 r.

Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

w imieniu Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej - pana Andrzeja Arendarskiego -uprzejmie dziękuję za nadesłane przez Państwa informacje dotyczące inicjatywy budowy w Poznaniu pomnika Hipolita Cegielskiego.
Popieram tę ideę, mając na względzie zwłaszcza to, jak ważną dla Wielkopolski personą był Hipolit Cegielski, doceniając tym samym inicjatywę budowy pomnika.
Dlatego Prezes Andrzej Arendarski zgodził się wziąć udział w pracach Komitetu Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.

Z poważaniem

/-/ Jerzy Gagucki
Dyrektor Gabinetu Prezesa


Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Gospodarki
Waldemar Pawlak

                                                                                                     Warszawa, 28 maja 2008 r.

Pan
Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Uprzejmie informuję, iż przyjmuję zaproszenie do objęcia Honorowym Patronatem
budowy oraz ceremonii odsłonięcia pomnika Hipolita Cegielskiego,
która nastąpi w dniu 29 czerwca 2009 roku.

/-/ Waldemar Pawlak

Poznańskie Bractwo Kurkowe

                                                                                               Poznań, dnia 7 maja 2008 roku.

Pan dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,

Panie Prezydencie !

W odpowiedzi na apel i zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego, mam zaszczyt powiadomić, że Poznańskie Bractwo. Kurkowe, sięgające tradycją roku 1253 , w pełnił popiera szlachetną ideą budowy Pomnika tego wspania­łego Wielkopolanina i włącza się w inicjatywą zbierania środków na ten cel.

By przyczynić się do finansowego wsparcia Pana działań, na naj­bliższym strzelaniu królewskim - zielonoświątkowym w dniu 13 maja 2008 r. - wystawiamy tarczę okolicznościową, ze strzelań, do której całkowity dochód zostanie przeznaczany na rzecz budowy Pomnika.

Podobne tarcze będziemy starali się zapewnić również na kolejnych strzelaniach brackich, które będą organizowane w bieżącym roku przez Nasze Bractwo.

Po zakończeniu imprezy zgromadzony dochód niezwłocznie przekażemy na wskazane w skierowanym do nas piśmie konto bankowe.

Jednocześnie zapraszamy Pana Prezydenta do wzięcia udziału w naszej uroczystości, która rozpocznie się w niedzielę, 18 maja o godzinie 13.00 na strzelnicy Magnum w Poznaniu, przy ulicy Dojazd.

Byłoby nam miło gdyby przedstawiciel Towarzystwa mógł wręczyć zakupione przez nas Puchary za zwycięstwo i zdobycie Tarczy Okolicznościowej wystawionej na celu budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.

Z wyrazami szacunku

/-/ Prezes Poznańskiego Bractwa Kurkowego
Spółdzielcza Grupa Bankowa

Poznański Bank Spółdzielczy

                                                                                                        Poznań, dnia 22 .04. 2008 r.

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im Hipolita Cegielskiego

Uprzejmie informuję, że Zarząd Poznańskiego Banku Spółdzielczego - popierając inicjatywę Towarzystwa - przyznał darowiznę finansową z przeznaczeniem na budowę pomnika Hipolita Cegielskiego.
Mam nadzieję, że ten skromny wkład naszego Banku w realizację tak zaszczytnego przedsięwzięcia przyczyni się do uczczenia pamięci Wybitnego Wielkopolanina.
Powyższa kwota została przelana na konto wskazane w Państwa piśmie.

/-/ Stanisław Murawski
Prezes Zarządu
  Piotr Bajoński
                                                                                                            Poznań, dnia 12 kwietnia 2008 roku.

Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Pan dr Marian Król

Szanowny Panie Prezydencie,
dziękuję za zaproszenie mnie do uczestnictwa w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.
Przyjmuje je z satysfakcją.
Cieszę się, że pomnik ku czci mojego wielkiego przodka utrwalać będzie
jego ideały, ideały, które wprowadzał w życie na Ziemi Wielkopolskiej,
jako wielki humanista i przemysłowiec,
jako wybitny i zasłużony patriota.

 
Łączę ukłony

/-/ Piotr BajońskiProf. dr Władysław Górski

                                                                                                          Szczecin, dnia 27 marca 2008 roku.
P.T.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

w Poznaniu

Zaproszenie mojej osoby do Honorowego Komitetu Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu - stanowi dla mnie praw­dziwy zaszczyt. Nie sposób uchylać się od takiego wyróżnienia. Pragnę tylko zaznaczyć, iż mam już 92-gi rok życia, a mieszkając w Szczecinie będę miał dość ograniczone możliwości współdziałania w ramach tegoż Komitetu.
Dziękuję za wspaniałe wyróżnienie. Proszę przyjąć wyrazy prawdziwego   szacunku.

/-/ Prof. dr Władysław Górski


Spółdzielcza Grupa Bankowa


                                                                                                         Poznań, 21 stycznia 2008 roku
Szanowny Pan
Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

w imieniu Zarządu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA chciałbym Panu serdecznie podziękować za zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego. Gratuluję kolejnego, udanego pomysłu. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego od lat promuje i wspiera przedsiębiorczość oraz rozwój gospodarczy. Kultywuje dzieło charyzmatycznego przywódcy, doskonałego organizatora i utalentowanego przedsiębiorcy - Hipolita Cegielskiego.

Również bankom Spółdzielczej Grupy Bankowej bliskie są poglądy i idee, które kultywował legendarny przedsiębiorca. Banki SGB w miarę możliwości, od lat wpierają lokalną przedsiębiorczość, angażują się w przedsięwzięcia społeczno-kulturalne. Wspierają organizacje pożytku społecznego.

Jesteśmy dumni, że możemy się także przyczynić, do budowy pomnika Hipolita Cegielskiego. Pragniemy przekazać na ten szczytny cel stosowna kwotę.

Wierzymy, że zgodnie z planem pomnik zostanie uroczyście odsłonięty w czerwcu 2009 roku, w dniu imienin Miasta Poznania.


Z poważaniem


/-/ Jerzy Różyński

wiceprezes


Korporacja Producentów Żywności
- Klub Promocji Jakości

                                                                                                   Poznań, 22 października 2007 r.

Szanowny Pan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Korporacji Producentów Żywności — Klubu Promocji Jakości doceniając podjętą przez THC inicjatywę budowy pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu - Wielkopolanina, legendy i wzorca pracy organicznej - postanowił uczestniczyć w Komitecie Budowy tego Pomnika i wesprzeć to dzieło określona darowizną.

Z poważaniem

/-/ prof. dr hab. Włodzimierz Fiszer


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„INTERFUND” sp. z o.o.

                                                                                                       Poznań, 22 października 2007 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Poznań

Uprzejmie informujemy, że Zarząd P.W. „INTERFUND" Sp. z o.o. doceniając podjętą przez THC inicjatywę budowy pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu — Wielkopolanina, legendy i wzorca pracy organicznej - postanowił uczestniczyć w Komitecie Budowy tego Pomnika i wesprzeć to dzieło finansowo.

Z poważaniem

/-/ mgr inż. Jerzy Szyło


Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak

                                                                                                  Poznań, 18 października 2007 roku.

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Szanowny Panie Prezydencie,

z zainteresowaniem przyjąłem wiadomość o budowie w Poznaniu pomnika Hipolita Cegielskiego - wielkiego patrioty, humanisty i społecznika, który dzięki swojej osobowości oraz pełnej poświęcenia pracy należy do grona wybitnych Wielkopolan. Cieszą mnie wszelkie działania mające na celu pielęgnowanie historii, tradycji oraz osiągnięć naszego regionu, dlatego z przyjemnością przyjmuję honorowe członkostwo w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Jestem przekonany, że to niezwykle cenne i wartościowe przedsięwzięcie spotka się z dużym zainteresowaniem i poparciem mieszkańców Poznania, jak i całej Wielkopolski.

Szanowny Panie Prezydencie, życząc Panu pomyślności w realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia, wyrażam przekonanie, że dzięki Państwa wysiłkom i zaangażowaniu w jego realizację, możliwe będzie szybkie ukończenie budowy i odsłonięcie pomnika Hipolita Cegielskiego w zaplanowanym terminie.

Z wyrazami szacunku

/-/ Marek Woźniak


Prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz
rektor Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

                                                                                          Poznań, 15 października 2007 roku

Pan
dr Marian Król

Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Pragnę Pana poinformować, iż z przyjemnością zgadzam się na uczestnictwo w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Gratuluję podjęcia się realizacji tej niezwykle pięknej i szlachetnej inicjatywy jaką jest wzniesienie pomnika Hipolita Cegielskiego, postaci wielce zasłużonej dla naszego miasta i regionu Wielkopolski.

Z poważaniem

/-/ prof. dr hab. Grzegorz Bręborowicz


  Wojciech Kilar
- kompozytor

                                                                                                   Katowice, 4.10.2007 roku.
Do
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
 w Poznaniu

Szanowni Państwo,
z przyjemnością przyjmuję zaproszenie do Honorowego Komitetu Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Z wyrazami szacunku

/-/ Wojciech Kilar


Włodzimierz Łęcki

Poznań, 17 września 2007

 Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

 Czuję się zaszczycony zaproszeniem do uczestnictwa w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Zaproszenie przyjmuję i oczekuję informacji związanych z budową pomnika.

 Serdecznie gratuluję Towarzystwu inicjatywy i życzę szybkiej realizacji projektu.

 Z wyrazami szacunku

/-/ Włodzimierz Łęcki


Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

                                                                                                        Poznań, 13 września 2007 roku.

Pan
Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. H. Cegielskiego

Szanowny Panie!

Dziękuję za zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego, które z satysfakcją przyjmuję. Pragnę wyrazić przekonanie, że idea budowy pomnika tego wybitnego Wielkopolanina, spotka się z poparciem mieszkańców naszego miasta i będzie jednocześnie doskonałą lekcją historii dla młodego pokolenia Polaków. .

Proszę przyjąć życzenia pomyślności w realizacji tego przedsięwzięcia.

Z wyrazami szacunku,

/-/ Mirosław Kruszyński


  Towarzystwo Muzyczne
imienia Henryka Wieniawskiego

                                                                                                 Poznań 13 września 2007 r.

 Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

 Serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie do Komitetu Honorowego uświetniającego realizację oczekiwanego przez społeczeństwo pomnika Hipolita Cegielskiego.

Ogromnie cenię wszystkie podejmowane przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, a nade wszystko przez Pana Prezydenta, wysiłki i organizowane wydarzenia upamiętniające tą niezwykłą w naszej historii Postać.

 Szczególną satysfakcję przeżywam z uwagi na osobiste doprowadzenie do przeniesienia     szczątków     rodziny     Cegielskich     na     Cmentarz     Zasłużonych w Poznaniu i odtworzenie na nim pamiątkowego obelisku.

 Pozwalam sobie również poinformować, że w dniu 12 września br. wraz z żoną Anną dokonałem wpłaty na realizację tego szczytnego celu.

 Wyrazami szacunku

/-/ Andrzej Wituski
Dyrektor Biura

Dyrektor Międzynarodowych Konkursów im. H. Wieniawskiego


Prof. dr hab. Zdzisław Sadowski

                                                                                        Warszawa, 10 września 2007 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

 Szanowny Panie Prezydencie,

 z przyjemnością deklaruję gotowość uczestnictwa w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

 Uważam tę inicjatywę za wysoce uzasadnioną i będę się cieszył, jeśli uda się ją szybko zrealizować.

 Łączę wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia

 /-/ Zdzisław Sadowski


Politechnika Poznańska

                                                                                             Poznań, dnia 6 września 2007 r.

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego

 Szanowny Panie Doktorze,

 serdecznie dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym Budo­wy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

 Przyjmując udział pragnę wyrazić nadzieję, iż tak zacna inicjatywa znajdzie szerokie poparcie społeczności Wielkopolski.

 Z wyrazami szacunku

 /-/ Prof. dr hab.
Inż. Adam Hamrol


Akademia Ekonomiczna   w Poznaniu

                                                                            Poznań, dnia 06 września 2007 roku

 Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

 Szanowny Panie Doktorze,

 osobisty to dla mnie zaszczyt i przyjemność wejść do zacnego grona członków Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

 W całej rozciągłości popieram tę cenną inicjatywę i oczekuję na dalsze szczegóły.

 Z wyrazami szacunku

rektor
/-/ prof. dr hab. Witold Jurek


Prof. Dr Zbigniew Radwański 

Poznań, dnia 6 września 2007 r.

 Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa Im Hipolita Cegielskiego

  Szanowny Panie Doktorze,

 komunikuję    uprzejmie,    że    z    przyjemnością    będę    uczestniczyć    w    Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

 Z wyrazami szacunku

 /-/   Zbigniew Radwański


Kuria Metropolitalna w Gnieźnie

                                                                                             Gniezno, dnia 3 września 2007 roku.
Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Szanowny Panie Prezydencie,

Kuria Metropolitalna w Gnieźnie uprzejmie informuje, że Ksiądz Arcybiskup Henryk Muszyński, Metropolita Gnieźnieński wyraża zgodę na udział w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

/-/ Biskup Bogdan Wojtuś
Wikariusz Generalny

/-/ Ks. Krzysztof Wętkowski
Kanclerz Kurii


Katedra Inżynierii i Metrologii Kwantowej
Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

                                                                                                                 Poznań dnia 31.08.2007 r.
Szanowny Pan
dr Marian Król Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Jestem zaszczycony zaproszeniem do udziału w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego i deklaruję swoje uczestnictwo.

Z szacunkiem

/-/ prof. dr hab. Jerzy Dembczyński


Prof. dr hab. Aldona Kamela - Sowińska
rektor WSHi R

                                                                                                               Poznań, dnia 31 sierpnia 2007 r.
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego

Szanowny Panie Doktorze

dziękując za zaszczytne słowa kierowane pod moim adresem, pragnę poinformować, że z przyjemnością przyjmę zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Swoje poparcie dla podjętej przez Towarzystwo inicjatywy miałam już okazję wyrazić, wspierając działania zmierzające do budowy pomnika Hipolita Cegielskiego.

Z wyrazami szacunku

/-/ prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska


Filip Kaczmarek
poseł do Parlamentu Europejskiego

                                                                                                             Poznań, 31 sierpnia 2007 roku.
Szanowny Pan Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

W nawiązaniu do przesłanego zaproszenia, uprzejmie informuję, że z dużą przyjemnością wyrażam zgodę na udział w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Podobnie, jak Pan Prezydent, również uważam, że uczczenie w ten sposób pamięci wielkiego polskiego patrioty i wzorca pracy organicznej w Wielkopolsce, którym był Hipolit Cegielski, jest bardzo ważne dla obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców Poznania i naszego regionu.

Łączę wyrazy szacunku,

/-/ dr Filip Kaczmarek


Prof. dr hab. Lech Trzeciakowski

                                                                                                               Poznań, 30. sierpnia 2007.
Szanowny Pan

dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Wielce Szanowny Panie

z głęboką satysfakcją przyjąłem propozycje wstąpienia do Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego. Czuję się wyróżniony tą godnością.

Łączę wyrazy głębokiego szacunku

/-/Lech Trzeciakowski


Stefan Mikołajczak
b. marszałek Województwa Wielkopolskiego

                                                                                                       Poznań, dnia 30 sierpnia 2007 roku.
Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

W każdej epoce dziejów znajdujemy wybitne osoby, które stanowią o swojej niezwykłości poprzez wiekopomne ich dokonania. Niewątpliwie pośród zasłużonych Wielkopolan należy w sposób szczególny wyróżnić Hipolita Cegielskiego, którego idee i dokonania są po dziś dzień przymiotem i wyróżnikiem mieszkańców naszego regionu.

Wyrażam swój wielki podziw i uznanie do tak wielce znaczących inicjatyw podejmowanych przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego i osobiście przez Pana Prezydenta, które dobrze służą kultywowaniu rodzimej tradycji i honorowaniu najwybitniejszych postaci życia publicznego oraz kształtowaniu postaw i wychowaniu patriotycznemu młodych pokoleń Polaków.

Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, które przyjmuję z wdzięcznością i w świadomości ponadczasowego znaczenia tego przedsięwzięcia oraz kontynuowania naszej dalszej, moim zdaniem bardzo owocnej współpracy.

Życzę Panu Prezydentowi i Towarzystwu oraz jego sympatykom wszelkiej pomyślności w realizacji przyjętych zadań oraz nieograniczonej życzliwości społecznej.

Łączę wyrazy szacunku i poważania

/-/ Stefan Mikołajczak


Nuncjusz Apostolski w Polsce
Arcybiskup Józef Kowalczyk

                                                                                                                  Warszawa, 28 sierpnia 2007
Pan
dr Marian Król Prezydent
Towarzystwa im, Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Szanowny Panie Doktorze,

dziękuję za list z sierpnia 2007, który otrzymałem w dniu dzisiejszym. Jeśli chodzi o udział w komitecie honorowym budowy pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, wyrażam moją zgodę pod warunkiem, że będzie w nim zasiadał miejscowy biskup diecezjalny w osobie Ks. Abp. Stanisława Gądeckiego.

Łączę wyrazy szacunku

/-/ +Józef Kowalczyk


Z Gabinet Marszałka
Województwa Wielkopolskiego

                                                                                                                    Poznań, 28 sierpnia 2007 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

W imieniu Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego dziękuję za propozycję przystąpienia do Komitetu Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Dla mieszkańców Poznania i naszego regionu, postać Hipolita Cegielskiego -wielkiego społecznika i patrioty - jest symbolem wielkopolskiej przedsiębiorczości i gospodarności. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu się w życie społeczno-gospodarcze, naukowe i kulturalne, Hipolit Cegielski należy do grona najwybitniejszych postaci w dziejach Wielkopolski.

Podjęcie przez Państwa inicjatywy budowy w stolicy regionu pomnika jego imienia jest niezwykle cennym przedsięwzięciem upamiętniającym tego wybitnego Wielkopolanina. Jestem przekonana, że spotka się ono z pewnością z dużym zainteresowaniem Poznaniaków i mieszkańców Wielkopolski.

Z przykrością informuję, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie może udzielić wsparcia dla Państwa przedsięwzięcia. Niemniej, doceniając wartość i znaczenie inicjatywy dla lokalnej społeczności, życzę Państwu pomyślnej jej realizacji.

Z wyrazami szacunku

/-/ Anna Zielińska
dyrektor gabinetu marszałka


Prof. dr hab. Erwin Wąsowicz
rektor Akademii Rolniczej w Poznaniu

                                                                                                           Poznań, dnia 28 sierpnia 2007 roku.
Pan
dr Marian Król Prezydent
Towarzystwa im, Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Gratulując inicjatywy uhonorowania monumentem pamięci Hipolita Cegielskiego, uprzejmie dziękuję za zaproszenie do grona uczestników Komitetu Honorowego tego przedsięwzięcia.

Wyróżnienie to przyjmuję z przyjemnością.

Z poważaniem

/-/ prof. Erwin Wąsowicz


Maksymilian Bukowian

                                                                                                                     Poznań, 28 sierpnia 2007 r.
Wielce Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Z prawdziwą radością odebrałem Pańskie zaproszenie mnie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą od 1990r. w sektorze usług personalnych, dozorowych i porządkowych, doceniam nie tyko sam fakt zaproszenia mnie do tak dostojnego grona osób, ale również to, że dotyczy ono budowy pomnika człowieka, który jest emblematycznym przykładem wartości na których opierać się powinien system wartości wyznawany przez przedsiębiorców. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że droga jaką przebył H. Cegielski od małego warsztatu do wielkiego przemysłu pozostaje mi bliska ze względu na własne, osobiste doświadczenia.

Dlatego też, czuję się ogromnie zaszczycony Pańskim zaproszeniem i z autentyczną radością je przyjmuję, oddając się do Pańskiej dyspozycji jako członek Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Z wyrazami szacunku

/-/ Maksymilian Bukowian


Prof. dr hab. Gerard Labuda

                                                                                                  Poznań, dnia 28 sierpnia 2007 roku.
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

uprzejmie dziękuję za zaproszenie mnie na członka Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego. Godność tę z satysfakcja przyjmuję, załączając wyrazy szczególnego respektu.

/-/ Gerard Labuda


Wojewoda Wielkopolski
                                                                                                             Poznań, 9 sierpnia 2007 r.

Szanowny pan
Dr Marian Król
Prezydent 'Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie

W obliczu zbliżających się obchodów 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego ucieszyła mnie wiadomość o staraniach podjętych na rzecz upamiętnienia jednego z największych, bohaterów najdłuższej wojny nowoczesnej Europy jakim był Hipolit Cegielski, wielki organicznik, humanista i patriota.

Z informacji przedstawionych w przysłanym do wojewodów zaproszeniu oraz dodatkowo uzyskanych droga telefoniczną i faxem, wnioskuję, iż uczestnictwo w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika wiąże się z koniecznością dokonania wpłaty finansowej na rzecz Komitetu Budowy Pomnika.

Zdaję sobie sprawę, że inicjatywa podjęta przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wymaga nakładów finansowych. Istotą tworzenia pomników kultury jest wspólna praca wszystkich zainteresowanych nad upamiętnianiem Bohaterów minionych czasów. Jednak pobieranie opłat za członkostwo w Komitecie Honorowym jest — moim zdaniem — wypaczeniem istoty powoływania gremiów tego typu.

Z poważaniem

/-/ Tadeusz Dziuba
Wojewoda wielkopolski


Prymas Polski
Kardynał Józef Glemp

                                                                                                      Warszawa, dnia 4 sierpnia 2007 r.
Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Doktorze!
Dziękuję za szlachetną inicjatywę upamiętnienia Wielkiego Polaka z Wielkopolski. Czuję się zaszczycony zaproszeniem do Komitetu Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.

Szczęść Boże!

/-/ Józef Kardynał Glemp


Wojciech Kilar
kompozytor
                                                                                                                       Katowice, 7.7.2007
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Szanowni Państwo,
uprzejmie dziękuję za zaproszenie do Komitetu Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego i udział swój w tym Komitecie z przyjemnością deklaruję.

Z poważaniem
/-/ Wojciech Kilar

Prezydent Miasta Poznania
Ryszard Grobelny

                                                                                                                          Poznań, 24 kwietnia 2007 r.
Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie

Z prawdziwą przyjemnością przyjmuję zaproszenie do objęcia funkcji Przewodniczącego Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.

Jestem przekonany, że ważnym zadaniem, ale także naszym patriotycznym obowiązkiem, jest przypominanie o tych wielkich postaciach, których dorobek kształtował wizerunek naszego miasta.

Wszystkim zaangażowanym w ideę budowy pomnika Hipolita Cegielskiego, życzę satysfakcji. Mam nadzieję, że przebieg przygotowań związanych z budową będzie zgodny z Państwa zamierzeniami.

/-/ Ryszard Grobelny


Kupiec Poznański S.A.

                                                                                                                Poznań, dnia 12 grudnia 2006 roku
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8
61-817 Poznań

Szanowni Państwo!

Z dużym zainteresowaniem i radością przyjęliśmy informację na temat inicjatywy budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego - postaci wielce zasłużonej dla polskości i rozwoju naszego Miasta. Idee pracy organicznej oraz wspierania lokalnej przedsiębiorczości są nam bardzo bliskie, gdyż ściśle wiążą się z korzeniami powstania Kupca Poznańskiego - obiektu będącego efektem zjednoczenia sił i niegasnącej wytrwałości lokalnych przedsiębiorców.

Mając na uwadze powyższe argumenty, postanowiliśmy dofinansować starania Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i przekazać na poczet kosztów budowy Pomnika kwotę 1000 zł. Nasz wkład w Państwa projekt wpłaciliśmy już na wskazane konto. Dodatkowo ze swojej strony deklarujemy pełne poparcie dla inicjatywy budowy Pomnika i wyrażamy gotowość propagowania tej idei wśród naszych bliskich i znajomych, mogących w jakikolwiek sposób wesprzeć Państwa w realizacji tego zacnego projektu.

Korzystając z okazji, składam również najlepsze życzenia Zdrowych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Wszelkiej Pomyślności w Nowym Roku 2007.

Z poważaniem

/-/ dr Adam Szyszka Prokurent


Radny miasta Poznania
Norbert Napieraj

                                                                                                             Poznań, 28 listopada 2006 r.
W. Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego, skierowane do mnie przez Pana Prezydenta przy okazji wczorajszego spotkania z udziałem m.in. senatora Przemysława Alexandrowicza. Będzie dla mnie zaszczytem przyjęcie zaproszenia oraz zaangażowanie na rzecz budowy w Stołecznym Mieście Poznaniu pomnika jednego z najwybitniejszych obywateli w historii.

Zgodnie z regułami funkcjonowania Komitetu dokonałem stosownej wpłaty na konto Towarzystwa, na dowód czego przesyłam w załączeniu potwierdzenie przelewu.

Jednocześnie uprzejmie proszę o informowanie mnie o przebiegu i postępach inicjatywy budowy pomnika oraz o funkcjonowaniu i inicjatywach kierowanego przez Pana Prezydenta Towarzystwa.

Łączę wyrazy głębokiego szacunku
/ -/ Norbert Napieraj


Prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka

                                                                                                            Warszawa, 24 listopada 2006 r.

W. Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie

Uprzejmie dziękuję za list datowany 20 września 2006 r. bardzo przepraszam, że odpowiadam nań dopiero teraz.

Idea upamiętnienia i uhonorowania Hipolita Cegielskiego przez postawienie Jego pomnika w Poznaniu jest znakomita i godna wszelkiego poparcia.

Jestem Panu wdzięczny za zaproponowanie mi uczestniczenia w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego. Propozycję tę przyjmuję z satysfakcją.

Chcąc przyczynić się do urzeczywistnienia przedstawionej przez Pana idei, przekażę w najbliższym czasie pewną kwotę na konto bankowe Towarzystwa.

Ponadto, uprzejmie proponuję zamieszczenie odpowiedniego tekstu na temat Hipolita Cegielskiego oraz Towarzystwa i projektu budowy pomnika w dwumiesięczniku Polskiego Towarzystwa Urologicznego „Przegląd Urologiczny". Jeśli jest Pan zainteresowany taką formą propagowania budowy pomnika, bardzo proszę, aby był Pan łaskaw dać mi znać oraz, aby spowodował Pan przygotowanie tekstu i materiału ilustracyjnego do PU.

Z wyrazami szacunku
/-/ Andrzej Borówka


Kancelaria Adwokacka
Wojciecha Tomczyka

                                                                                                   Warszawa, dnia 17 listopada 2006 roku.

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

jako Wielkopolanin z pochodzenia z wielką radością przyjąłem inicjatywę wzniesienia pomnika Hipolita Cegielskiego. W pełni popieram ideę budowy pomnika i z chęcią dołożę do niej swoją skromną cegiełkę.

Hipolit Cegielski jest dla nas wszystkich prawdziwym wzorem do naśladowania i zasługuje na miejsce na cokole w swoim rodzinnym Poznaniu oraz na miejsce w sercach rodaków.

Życząc realizacji pięknych planów budowy pomnika, łączę wyrazy szacunku.

/ -/ Wojciech Tomczyk
Załącznik: kopia polecenia przelewu.


Prof. Andrzej B. Legocki
Prezes Polskiej Akademii Nauk

                                                                                                        Warszawa, 8 listopada 2006 r.
Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie, Drogi Marianie

Serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie do uczestnictwa w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.

Zaproszenie to jest dla mnie dużym honorem i przyjmuję je z największa wdzięcznością. Uczczenie pamięci naszego wielce zasłużonego krajana jest naszym obowiązkiem, jego zasługi jako przemysłowca, społecznika i naukowca pozostają w naszej pamięci i dlatego też godnym uhonorowaniem będzie pomnik w centrum stolicy Wielkopolski - Poznaniu.

Łącze serdeczne pozdrowienia i wyrazy mego szacunku, a także przyjacielskie wyrazy...

/-/ Andrzej B. Legocki


Marian Przybylski
Prezesa zarządu Instytutu Edukacji Europejskiej

                                                                                                         Poznań, dnia 7 listopada 2006 r.

S zanowny Pan dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwo im. H. Cegielskiego

S zanowny Panie Doktorze,
Drogi Marianie,

chciałem Ciebie poinformować, że jako prekursor Nagrody Pracy Organicznej oczywiście z satysfakcją przyjmuję zaproszenie do udziału w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.

Łączę pozdrowienia

/-/ Marian Przybylski


Krzysztof Jakubowski

                                                                                                               Poznań, 3 listopada 2006 roku.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Prezydent dr Marian Król

Szanowny Panie Prezydencie,

z wielką satysfakcją przyjąłem informację ,iż Pan Prezydent zechciał zaproponować mi udział w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.

Dorobek Hipolita Cegielskiego jest tak bogaty zarówno w dziedzinie społecznej jak i budowy od podstaw przemysłu polskiego ,że popieranie wszelkich inicjatyw upowszechniających jego dzieło i sposób życia jest naszym patriotycznym obowiązkiem.

Z poczuciem wielkiego zaszczytu i obowiązku podejmuję się uczestnictwa w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu ł pozostaję do Pańskiej dyspozycji.

Z wyrazami szacunku

/-/ Krzysztof Jakubowski


Prof. dr hab. Jan Węglarz
z Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Poznaniu

                                                                                                                               Poznań, 29.10.2006

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Uprzejmie dziękuję za zaszczytne dla mnie zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego, które przyjmuje, z radością.

Łączę wyrazy szacunku

/-/ Jan Węglarz


Krzysztof Mączkowski
wiceprzewodniczącego Rady Miasta Poznania

                                                                                                 Poznań, dnia 15 października 2006 roku.

Pan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Najmocniej przepraszam, że na Państwa list i zaproszenie odpowiadam z trzymiesięcznym opóźnieniem — złożyły się na to moje wyjazdy wakacyjne i przebyte poważne zapalenie płuc.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie do uczestnictwa w pracach Komitetu Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego. Wyrażając swoje zainteresowanie i zgodę, pragnę serdecznie podziękować Panu Prezydentowi i całemu Towarzystwu za tę inicjatywę. Osoba Hipolita Cegielskiego, jego praca i postawa są tak ważne dla Poznania, tak tożsame z charakterem naszego miasta, że nie trzeba absolutnie tłumaczyć zasadności powstania pomnika jemu poświęconego.

Cieszę się, że będę mógł poświęcić swój czas na rzecz Państwa Towarzystwa w tym wymiarze. Mam nadzieję, że swoją aktywnością będę mógł realnie pomóc Państwu w tej inicjatywie.

Jeszcze raz przepraszając i ogromnie dziękując,

Pozostaję z wyrazami szacunku

/-/ Krzysztof Mączkowski


Przewodniczący Rady miasta Poznania

                                                                                                            Poznań, dnia 22 września 2006 r.

Szanowny Pan dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Odpowiadając na pismo informujące o inicjatywie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie do udziału w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.

Cieszę się, że Państwa wytrwałe starania o-upamiętnienie w przestrzeni miejskiej Poznania postaci tego wybitnego Polaka i Wielkopolanina mają wszelkie szansę na realizację. Wyrażenie poparcia dla przedsięwzięcia honorującego osobę, która odegrała tak ważną rolę w kształtowaniu się naszej poznańskiej tożsamości, jest dla mnie zaszczytem.

Życzę Państwu powodzenia we wszelkich działaniach na rzecz tej godnej inicjatywy, z przyjemnością zgadzając się na udział w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.

Z poważaniem

/-/ Grzegorz Ganowicz


Wielkopolskie Centrum Nieruchomości   
                                                                                            Poznań, dnia 01-09-2006 r.


Pan Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego
ul. Garncarska 8 61-817 Poznań

Szanowny Panie Prezydencie!

Z dużą przyjemnością przyjmuję członkostwo w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.

W całej pełni popieram inicjatywę Towarzystwa w wybudowaniu; w naszym mieście pomnika, który uczci pamięć Hipolita Cegielskiego, wybitnego patrioty i Wielkopolanina, symbolu i prekursora rozwoju przemysłu w Poznaniu.

Uprzejmie informujemy, że Wielkopolskie Centrum Nieruchomości popierając inicjatywę Towarzystwa przekazuje na cel budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego kwotę w wysokości 2.000 zł.

Z wyrazami szacunku

/-/ Marek Kuk
Prezes Zarządu


Jerzy Kepel
Dyrektora Regionalnego Oddziału PKO BP w Poznaniu

                                                                                                      Poznań, dnia 18 sierpnia 2006 r.

Szanowny Pan Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. H.Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

z przyjemnością przyjmuję, przekazane przez Pana Prezydenta w imieniu Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, zaproszenie do członkostwa w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.

Wielki to dla mnie zaszczyt, że znalazłem się w gronie osób wyróżnionych. Z tym większą radością zaangażuję się w jego działalność, mającą na celu uczczenie w ten sposób pamięci i legendy jednego z najważniejszych w historii Wielkopolan.

Z poważaniem

/-/ Jerzy Kepel


Prezes Zarządu firmy KREISEL
Szczepan Gawłowski

                                                                                                                          Poznań, 18.08.2006

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Niniejszym pragnę złożyć na Pana ręce serdeczne podziękowania z okazji powołania mnie do uczestnictwa w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.

Ucieszył mnie niezmiernie fakt, iż doceniona została tak wybitna i zasłużona dla Wielkopolski postać, jaką jest Hipolit Cegielski. Dlatego tym bardziej jest mi miło, że mogę uczestniczyć w tej szlachetnej inicjatywie.

Jednocześnie pragnę poinformować, iż firma KREISEL Technika Budowlana przekaże na rzecz budowy pomnika kwotę w wysokości 5 000 zł.

Z wyrazami szacunku

/-/ Szczepan Gawłowski


Przemysław Piasta
wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

                                                                                                   Poznań, dnia l sierpnia 2006 roku

Szanowny Pan Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

z przyjemnością przyjmuję zaproszenie do Komitetu Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Uczczenie pamięci wybitnego wielkopolskiego przemysłowca i działacza społecznego - Hipolita Cegielskiego - zasługuje na pełną aprobatę i uznanie. Jego życie jest przykładem poszanowania dla tradycji narodowej, wartości patriotycznych oraz moralnych. Jest również symbolem wiary w ważność pracy organicznej -działalności skutecznej, twórczej, jak najlepiej służącej społeczeństwu.

Wierzę, że tak cenna i ważna inicjatywa spotka się z dużym poparciem Wielkopolan. Wzniesiony zaś Pomnik będzie wyrazem należnego hołdu złożonego prekursorowi pracy organicznej.

Szanowny Panie Prezydencie, składam - Panu oraz pomysłodawcom Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego - podziękowania za upowszechnianie żywej legendy pozytywizmu, a także historii naszego regionu wśród kolejnych pokoleń Polaków.

Z wyrazami szacunku

/-/ Przemysław Piasta


Dr Andrzej Grzybowski
radny miasta Poznania

                                                                                                                                     Poznań, 28.07.2006

Dr Marian Król Prezydent
Towarzystwa im. H. Cegielskiego

Szanowni Państwo!

Jestem zaszczycony Państwa zaproszeniem do uczestnictwa w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.

Hipolit Cegielski stał się dla Wielkopolan symbolem pracy organicznej i budowania demokracji polskiej w czasach szczególnie trudnych dla naszych Rodaków. W związku z tym idea stworzenia jego pomnika, a zarazem miejsca, gdzie Wielkopolanie będą mogli wspomnieć zasługi patrona Państwa Towarzystwa wydaje mi się bardzo ważnym elementem planów dotyczących architektury Poznania jak i tożsamości historycznej jego mieszkańców.

Uznaję słuszność idei budowy pomnika Hipolita Cegielskiego i oddania hołdu temu wielkiemu Wielkopolaninowi. W związku z tym będzie mi niezmiernie miło, jeśli moim uczestnictwem w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego będę mógł poprzeć państwa inicjatywę.

Z poważaniem

/-/ Dr med. Andrzej GrzybowskiHipolit Cegielski - jego życie i twórczość


 
 
Copyright 2007 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego