Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
 
Wypowiedzi i opinie

           


19 września 2009 roku Hipolit Cegielski wrócił do Poznania...
20 IX 2009, 07:05:05

W sobotę, 19 września 2009 roku, o godzinie13.00 po salwie armatniej prawnuczka Hipolita Cegielskiego, Zofia Cegielska-Doerffer odsłoniła wystawiony na Placu Wiosny Ludów w Poznaniu, pomnik Hipolita Cegielskiego. Tym podniosłym aktem Hipolit Cegielski, legenda pracy organicznej, ikona polskiego patriotyzmu gospodarczego, po 141 latach, wrócił do swego miasta, Poznania. Uroczystość odsłonięcia tego pięknego pomnika była zwieńczeniem realizowanego przez ponad dwa lata projektu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, zainicjowanego przez Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla, projektu budowy pomnika Hipolitowi Cegielskiemu, który gremialnie poparło społeczeństwo uczestnicząc w zbiórce funduszy na realizacje dzieła. Ponad 1100 osób indywidualnych i ponad 170 darczyńców korporacyjnych złożyło się na ten fundusz.

Ceremonię odsłonięcia i przekazania miastu Poznań pomnika poprzedziło odegranie hymnu narodowego. Przybyłych na uroczystość przedstawicieli władz województwa i miasta, rządu, parlamentarzystów, przedstawicieli duchowieństwa, fundatorów i darczyńców, delegacje licznych towarzystw i organizacji wielkopolskich, poczty sztandarowe zakładów H. Cegielski, zakładowej Solidarności tych zakładów, szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego, oraz bardzo licznych mieszkańców Poznania, powitał członek zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, poseł do Parlamentu Europejskiego – Tadeusz Zwiefka. Po nim zabrał głos Prezydent Towarzystwa – dr Marian Król, który przypomniał dokonania Hipolita Cegielskiego, jego zasługi dla Wielkopolski, jego patriotyzm i oddanie działalności społecznej. Dr Marian Król mówił: „ Hipolit Cegielski należy do grona najwybitniejszych postaci w dziejach Polski i Wielkopolski. Ten wybitny nauczyciel, filolog, wydawca, publicysta, działacz społeczny i wreszcie przemysłowiec, znacząco wpłynął na gospodarkę, kulturę i życie społeczno-polityczne Wielkopolski.To tutaj, w Poznaniu, przed 163 laty, niedaleko tego miejsca, w którym się znajdujemy, Hipolit Cegielski rozpoczął swoją działalność gospodarczą. We wrześniu 1846 roku Hipolit Cegielski założył sklep z artykułami metalowymi w poznańskim Bazarze, a później utworzył zakłady produkujące maszyny i narzędzia rolnicze, lokomobile i inny osprzęt dla rolnictwa. Początkowo zakłady te mieściły się przy ulicy Koziej, następnie przy ulicy Strzeleckiej. Po jego śmierci zakłady przeniosły swą siedzibę na Wildę, gdzie istnieją do dzisiaj, nosząc dumną nazwę „H. Cegielski - Poznań Spółka Akcyjna”. Dla wielu pokoleń Polaków Hipolit Cegielski stał się piękną ikoną nowoczesności i postępu, dla Europy i świata szanowaną, uznaną polską marką”.

Niezwykle aktualnie zabrzmiał zacytowany przez dr Marian Króla fragment odnotowanej w kronikach wypowiedzi Hipolita Cegielskiego, oto on: „… zaiste! Przeznaczeń świata nie zmienimy, potęgi myśli i rozumu nie złamiemy, zapędu i kierunku narodów i ludzkości nie wstrzymamy, prac ducha i rąk nie zmienimy; ale jeśli zamiast oburącz wziąć się do wspólnej wielkiej pracy, z założonymi rękoma przypatrywać się jej będziemy, jeśli zamiast ubiegać się myślą i pracą z śpieszącymi do mety, w złym humorze z ukosa na nich i roboty ich patrzeć będziemy, zostaniemy na uboczu maluczcy i ubodzy wobec wielkich i bogatych, bezsilni wobec potężnych, nieświadomi wobec umiejętnych, słudzy wobec panów, zapędzeni może i użyci do obsługi tych wynalazków robót i systematów, których myśl, przyczynę i cel kto inny rozumieć, któremi kto inny kierować będzie. A przyjdzie czas rachunku sumienia wobec siebie i kraju” – koniec cytatu.

Na zakończenie swojego wystąpienia Prezydent dr Marian Król podziękował wszystkim fundatorom i darczyńcom mówiąc: „Szczególne podziękowania składam dr. Janowi Kulczykowi oraz Dorocie i Wojciechowi Pawłowskim z Poznania. Dziękuję fundatorom wiodącym: dr Janowi Kulczykowi; zarządowi zakładów H. CEGIELSKI - Poznań S.A.; oraz firmom: ATANER – Poznań, HERBAPOL S.A. – Poznań, KREISEL – Poznań, PBG S.A.; Zarządowi Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa.

Dziękuję wszystkim pozostałym fundatorom instytucjonalnym, których było ponad 170, a wśród nich firmom.: ASSMANN Polska Grupa Projektowa – Poznań, ENEA S.A. – Poznań, NOVOL – Komorniki, ZRUG – Poznań, PROMAG – Poznań, BIOFARM – Poznań,

ALWES – Swarzędz, STARY BROWAR – Poznań, Gospodarczy Bank Wielkopolski - Poznań, ATREM - Przeźmierowo, ALUNA – Artur Nowak – Poznań, ELFWOJT – Wiesław W. Januszkiewicz - Poznań, P.W. „INTERFUND” – Poznań, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Szczególne podziękowania kieruję też do autora projektu i wykonawcy Pomnika Hipolita Cegielskiego, artysty rzeźbiarza prof. Krzysztofa Jakubika. Dziękuję zespołowi doradczemu, pod przewodnictwem wybitnego polskiego rzeźbiarza - prof. Józefa Stasińskiego. Dziękuję firmie „ BRĄZART Juliusza i Barbary Kwiecińskich z Pleszewa za wykonanie odlewu Pomnika. Dziękuję prezesowi zarządu firmy ATANER – panu Ryszardowi Szulcowi za wykonanie przez zespół jego firmy fundamentów i cokołu pomnika. Dziękuję za usługi kamieniarskie firmie Danuty i Zbigniewa Wawrzyniaków z Murowanej Gośliny.

Serdecznie dziękuję za całość uzgodnień projektowo – technicznych firmie ASSMANN Polska Grupa Projektowa z Poznania, kierowanej przez Grzegorz a Ratajczyka – prezesa zarządu”…

Po wystąpieniu Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, dr Mariana Króla, w imieniu patrona honorowego budowy Pomnika i ceremonii odsłonięcia, wicepremiera Waldemara Pawlaka, głos zabrał minister Eugeniusz Grzeszczak podkreślając znaczenie przypominania legendy Hipolita Cegielskiego i zachęcając przede wszystkim młodzież do wzorowania się na tej legendzie.

Po przemówieniach nastąpił akt odsłonięcia Pomnika, którego dokonała Zofia Cegielski-Doerffer. Następnie w imieniu Metropolity Poznańskiego, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Pomnik poświęcił ks. Prałat Jan Stanisławski w towarzystwie proboszcza miejscowej parafii. Na zakończenie uroczystości Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, w imieniu Towarzystwa oraz wszystkich fundatorów i darczyńców, uroczystym aktem, na ręce wiceprezydenta stolicy Wielkopolski – Tomasza Kaysera, przekazał Pomnik w darze miastu Poznań, co wszyscy zebrani przyjęli gromkimi oklaskami.

Tekst i Foto: GMT Agency


Hipolit Cegielski - jego życie i twórczość


 
 
Copyright 2007 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego